Fremtidens løsninger til sundhedssektoren

Introduktion

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.”
- Albert Einstein

Der er brug for nye løsninger i sundhedssektoren. Det danske sundhedssystem presses af udfordringer som et stigende aldersgennemsnit, et voksende antal mennesker med kroniske sygdomme samt borgeres øgede kvalitetskrav.

Der er samtidig øget interesse for nye tilgange til at løse fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. Hvordan forstår vi betydningen af de kulturelle aspekter af krop, sundhed og sygdom? Og hvad betyder den digitale og teknologiske udvikling for fremtidens sundhedsinnovation? Det er et væsentligt formål for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning at medvirke til samfundets udvikling. Hvad er det for et sundhedsvæsen vi gerne vil have og hvad skal det tilbyde mennesker?

Der bliver i fremtidens sundhedssektor brug for nye indsigter, metoder og løsninger, både når det gælder forebyggelse og rehabilitering - og mange af fremtidens løsninger vil opstå i krydsfelterne. Det vil ske der hvor forskellige fagligheder, videnskaber og discipliner mødes og udvikler sig i nye retninger. Derfor bringer vi Arts og Health sammen i en konference den 4. december 2018, hvor vi giver nye innovative bud på fremtidens løsninger til sundhedssektoren.

Tilmeld dig her

High Tech – Human Health er for dig, der er:

Ansat i sundhedssektoren

Ansat i sundhedssektoren

Vil du vide mere om, hvilke løsninger der kræves i en udfordret sundhedssektor, og hvorfor de humanistiske, kreative og sociale kompetencer er afgørende komponenter i løsningen? Mød både udbydere af og aftagere til forskellige sundhedsløsninger og lad dig inspirere af deres erfaringer. Mød både danske og internationale profiler med den nyeste viden og praktiske erfaringer.

Studerende

Studerende

Vil du vide mere om, hvilke muligheder din uddannelse rummer i fremtidens sundhedssektor? Mød en række humanistiske og sundhedsfaglige profiler og lad dig inspirere af deres syn på hvilke roller forskellige kompetencer spiller i fremtidens sundhedssektor. Mød internationale eksperter med den nyeste viden. Mød danske virksomheder på udkig efter morgendagens arbejdskraft. Mød akademiske profiler og andre studerende inden for dit område.

Politiker/myndighed

Politiker/myndighed

Vil du vide mere om, hvor sundhedssektoren bevæger sig hen i det 21. århundrede? Find ud af, hvad virksomhederne, de studerende og forskerne siger til forandringerne. Mød internationale profiler og forskere med den nyeste viden om fremtidens sundhedssektor. Mød uddannelsesinstitutionerne, andre politikere og myndigheder med samme fokus som dig.

Forsker/uddannelsesaktør

Forsker/uddannelsesaktør

Vil du vide mere om, hvor sundhedssektoren bevæger sig hen i det 21. århundrede? Bliv klogere på hvordan forskere og praktikere fra forskellige faglige discipliner sammen kan skabe nye innovative sundhedsløsninger. Mød internationale profiler og andre forskere med den nyeste viden om fremtidens sundhedssektor. Mød de offentlige myndigheder, der skaber rammerne for fremtidens sundhedsinnovation.

Mød bl.a.:

Meet:

Havi Carel

Professor i filosofi, University of Bristol

Havi Carel er en af de ledende tænkere inden for spændingsfeltet mellem filosofi og medicin. Hun forsker i, hvordan sygdom opleves af patienter og deres syn på den kontakt, de har med sundhedsvæsenet.

Carel har blandt andet udgivet bøgerne Phenomenology of Illness og Illness (Art of Living).

Theo Edmonds

Direktør af the Center for Creative Placehealing ved Commonwealth Institute of Kentucky

Theo Edmonds er kulturel pioner med en vision om at skabe et mere retfærdigt, kreativt og sundt USA. Som folkesundhedsforsker er hans tilgang at bruge kræfterne i kunst, kultur og kreative industrier til at skabe innovation gennem samskabelse med den offentlige og private sundhedssektor. Theo er assisterende professor i Health Management & Systems Sciences ved University of Louisville School of Public Health & Information Sciencesog medstifter af IDEAS xLab. Hans uddannelsesbaggrund spænder usædvanligt bredt med både en kandidat i Master of Fine Arts, en Master of Healthcare Administration og en jurauddannelse.

Tor Nørretranders

Faglitterær forfatter og samfundstænker

Den faglitterære forfatter og samfundstænker Tor Nørretranders dækker i sine bogudgivelser en bred palette af emner. Lige fra naturvidenskabens rolle i den moderne kultur til miljøproblemer, krig og fred, til fremtiden, kreativiteten, troens betydning og hvad vi skal have at spise.

Med sin seneste bog “Se frem” peger Tor Nørretranders på, at en ny oplysningstid er på vej og han beskriver hvordan vi kan se optimistisk på fremtiden og forandre verden gennem fantasi og kreativitet.

Peter Gall Krogh

Professor i design, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

Peter Gall Krogh kan betegnes som akademisk entreprenør. Oprindeligt er han uddannet arkitekt, og er i dag professor i design på Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet, hvor han leder forskergruppen i socio-teknisk design. Peter arbejder med samspillet mellem sociale konstruktioner og designobjekter. Han er forfatter til en række tekster og bøger om designforskning og designer gennem sin forskning engagerende IT systemer, produkter for selvmonitorering og interaktive interiører der kan bidrage til bedre patientforløb.

Sarah Schorr

Kunstnerisk fotograf og PhD, Aarhus Universitet

Sarah Schorr er både kunstnerisk fotograf og ph.d. fra Aarhus Universitet. Schorr forsker i koblingen mellem fotografi og sociale medier og den fremherskende udvikling mod visuelle kommunikationsformer. Hun bruger visuel kommunikation som forskningspraksis, og undersøger hvilken betydning billeder og videoer har for den måde, vi interagerer med vores omgivelser.

Mette Steenberg

Forsker ved Institut for Kultur og Samfund og uddannet læseguide

Postdoc Mette Steenberg er en erfaren læseguide. Hun er uddannet Reading Facilitator fra England og står for at udvikle og facilitere læseguideuddannelsen i Danmark. Steenberg har en baggrund som forsker i semiotik og litteratur på Aarhus Universitet og er aktivt involveret i et forskningsprojekt omkring “guidet fælleslæsning” og mental sundhed. Mette interesserer sig særligt for, hvordan man som læseguide kan skabe læseengagement og interaktion mellem tekst og læser. Hun mener, litteraturen har et stort socialt potentiale i forhold til at styrke helbredet hos psykisk syge og andre udfordrede samfundsgrupper.

Frans Bak

Erfaren komponist og udvikler af forløb hvor musik bliver en del af sygdomsbehandling

Frans har arbejdet med hvordan musik kan give nye kræfter til det gode liv for patienter med svære sygdomme. Sammen med tænketanken Musik & Sundhed har Frans Bak skabt et pusterum for KOL patienter gennem korsang, fællesskab og succesoplevelser.

Når Frans Bak ikke beskæftiger sig med sammenhængen mellem kultur og sygdomsbehandling, er han komponist, kapelmester, saxofonist og pianist. Han har i sin karriere stået bag musik til film, TV, radio og meget mere.

Olav Bjørn Petersen

Overlæge og forsker ved Aarhus Universitetshospital og medstifter af Center for Fosterdiagnostik

Læge Olav Bjørn Petersen har gennem sit arbejde som kirurg, narkoselæge, børnelæge og de sidste 20 år som fødselslæge set de menneskelige konsekvenser af hyppige eller langvarige indlæggelser. Han har de sidste 10 år været en drivende kraft i udvikling og implementering af hjemmemonitorering af gravide med komplikationer, et koncept hvor gravide kan være i deres eget hjem, og med telemedicinsk udstyr selv foretage måling af deres eget og det ufødte barns velbefindende – med samme sikkerhed som under indlæggelse. Et koncept som nu skal implementeres på alle fødeafdelinger i Danmark.

Jacob Høy Berthelsen

Stifter og Direktør for Sundhed, Enversion

Med udgangspunkt i datamodellering, maskinlæring og kunstig intelligens arbejder Jacob og Enversion med at skabe bedre løsninger indenfor sundhedssektoren. Jacob har i mange år arbejdet med at gøre data til brugbar viden for sundhedssektoren, ud fra en drøm om at gøre danskerne til det sundeste folk i verden.

Camilla Dayyani

Erfaren jazzsangerinde, underviser og korleder

Camilla optræder som jazzsangerinde i flere forskellige orkestre, ydermere formidler hun sang og musik gennem undervisning, workshops og foredrag.

Hun optræder på konferencen med Lungekoret, som er et samarbejde mellem Aarhus Musikskole og Lungeforeningen. Koret består af mennesker med kroniske lungesygdomme og de har enorm gavn af sangen både fysisk og psykisk.

Henrik Schødts

Vicedirektør, Nordsjællands Hospital og projektdirektør for Region Hovedstadens Nyt Hospital Nordsjælland samt formand for Nordic Health Lab.

Henrik er projektdirektør og har det overordnede ansvar for planlægning og opførelse af Region Hovedstadens Nyt Hospital Nordsjælland. Han er samtidig vicedirektør for Nordsjællands Hospital med ansvar for bl.a. innovation. Henrik arbejder ud fra en idé om, at sundhedssektoren skal forny sig selv ved at tage imod kompetencer udefra, eksempelvis fra start-ups, forskere eller virksomheder. Desuden er Henrik formand for Nordic Health Lab, som netop har til formål at udvikle fremtidens sundhedsløsninger i samspil mellem forskere, startups, virksomheder og de to testarenaer hospitalet og kommunen. Henrik er uddannet i statskundskab og har flere lederuddannelser bag sig, blandt andet fra CBS, Berkeley og Columbia.

Michael Bach Henriksen

Kulturredaktør, Kristeligt Dagblad

Michael er uddannet cand. mag. i litteraturhistorie og amerikanske studier fra Aarhus Universitet, og har sidenhen undervist samme sted. Siden 2005 har han været kulturredaktør på Kristeligt Dagblad. Sideløbende har han udgivet en række bøger om bl.a. USA.

Franziska Kirstein

Human-Robot Interaction Expert, Blue Ocean Robotics

Franziska arbejder med, hvordan robotter passer ind i den daglige arbejdsgang, på eksempelvis et hospital, hvor det kan gøre arbejdslivet lettere set fra brugernes perspektiv. Hendes opgave er at få slutbrugerne med på banen undervejs i udviklingsprocessen, gennem brug af brugerstudier, feltforskning og workshops. Målet er at udvikle fremtidens brugbare og brugervenlige robotter, som led i Blue Ocean Robotics’ RoBi-X program.

Ida Jessen

Skønlitterær forfatterinde

Ida Jessen debuterede som forfatter i 1989 og har siden udgivet en lang række bøger i alle genrer, herunder de populære og prisbelønnede Hvium-romaner. I flere af hendes romaner har hun været særligt interesseret i lægen som litterær figur. Hvordan arbejder man som læge med mennesker, og hvordan bærer man det følelsesmæssige ansvar, man kan få overfor patienterne? Igennem årene har Ida Jessen modtaget flere priser for sine bøger: De Gyldne Laurbær, Blixenprisen og DR Romanprisen.

Ida Jessen deltager på High Tech Human Health i en samtale med Michael Bach Henriksen, Kulturredaktør på Kristeligt Dagblad, om litteraturen, kunsten og kulturen som elementer i menneskers helbred og sundhed.

Anders Nejsum

Adm. direktør og partner, Visikon

Visikon har udviklet en ny type kommunikation til sundhedsvæsenet, med baggrund i klinisk forskning, teknologi og tegnefilm. Mit Forløb er en prisvindende digital platform, der forbereder og støtter patienter og pårørende i deres behandling på hospitalet. Mit Forløb er allerede implementeret på en række hospitalsafdelinger i Danmark og ambitionen er international udbredelse. Safe Delivery App er en visuel mHealth løsning, der uddanner fødselshjælpere I lav- og middelindkomstlande lande til at håndtere livstruende komplikationer ved graviditet og fødsler. Forskningen har vist så gode resultater i Afrika at app’en er blevet udbredt til resten af Afrika, til Indien, samt en række lande i Asien og Mellemøsten.

Hanne Roed

Næstformand, Regionsrådet i Midtjylland

Hanne Roed er uddannet socialrådgiver og næstformand for Regionsrådet i Region Midtjylland. Region Midtjylland har netop nu en regional udviklingsstrategi i høring, der har FN's 17 verdensmål som ramme. Regional udvikling skal med denne nye strategi blandt andet intensivere arbejdet med sundhedsinnovation, kultur, uddannelse og samspillet mellem disse. Målene er blandt andre at sikre bedre mental trivsel, mere social og kulturel lighed i sundhed og bedre partnerskaber på tværs af for eksempel humaniora- og sundhedsvidenskaberne.

Anne Marie Pahuus

Prodekan på Arts, Aarhus Universitet

Anne Marie Pahuus er blandt initiativtagerne til konferencen. Hun har været prodekan for forskning på Arts siden 2011 og har tidligere bl.a. været lektor i filosofi og institutleder for Filosofi og Idéhistorie på det tidligere humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet.

Lise Wogensen Bach

Prodekan, Fakultetet HEALTH, Aarhus Universitet.

Som prodekan for talentudvikling er Lise Wogensen Bach med til at finde kommende unge forskere, som får Ph.d. træning og karriereudvikling gennem talentudviklingsforløb. Ydermere arbejde hun med eksterne relations, forskningsintegritet og kønslighed indenfor videnskab. Lise har oprindeligt gennemført en Lægevidenskabelig embedseksamen, og har sidenhen arbejdet indenfor forskning, undervisning og senest talentudvikling. Desuden har hun en uddannelse i Leadership in higher education fra Harvard University. Lises forskningsområde er bindevævs biologi og betændelses tilstande. Hun har etableret adskillige gen-modificerede dyremodeller der er modeller for kronisk nyresygdom og diabetisk karsygdom.

Kristian Teglkamp

Chef for Sundhedsteamet, Trade Council China, Den Kongelige Danske Ambassade Beijing, Kina.

Kristian Teglkamp, der er uddannet læge og arbejder på den danske ambassade i Beijing som chef for sundhedsteamet, giver en skæv og anderledes vinkel på hvor riget i midten er på vej hen sundhedsmæssigt. Hør om den store kinesiske Sundhedsreform 2030 og få et indblik i E-Health i et af verdens folkerigeste nationer. Emner som nye tendenser og trends inden for kunstig intelligens, big data og robotteknologi vil blive berørt samt hvorledes dynamikken mellem de store tech-giganter og stat fungerer. Se hvor det er at danske sundhedsløsninger passer ind i et booming marked. Kristian er desuden uddannet MSci.Pharm.Med, udført på Hibernia Collage, Dublin og Harvard, Boston

Anna Porse Nielsen

Adm. direktør og partner, Seismonaut
CEO, Seismonaut

Anna Porse Nielsen er en erfaren moderator med dyb indsigt i særligt den værdiskabelse som kreative og humanistiske kompetencer skaber uanset om det er i den offentlige eller den private sektor. Annas erfaringer er opbygget gennem stillinger i både offentlige og private virksomheder og 15 års erfaring som rådgiver. Hun er til daglig partner og direktør i Seismonaut. Anna sidder i en række bestyrelser og i advisory boardet for statens taskforce for disrubtion, hvor hun arbejder passioneret for at Danmark udnytter den potentiale der ligger i både kreativitet og i at koble nye kompetencer og derigennem skabe bedre løsninger.

Seismonaut er specialiseret i strategisk og digital rådgivning i alle de brancher hvor dyb brugerforståelse, oplevelser og service udgør et centralt element.

Organisatører

Konferencen afholdes af fakulteterne Arts og Health på Aarhus Universitet i samarbejde med Region Midtjylland. Seismonaut er tovholder og facilitator.

Partnere og sponsorer

Hvis du ønsker at blive partner eller sponsor på konferencen er du velkommen til at kontakte Christian Schwarz Lausten, direktør i Seismonaut: csl@seismonaut.com / tlf. 0045 23620989.

Tirsdag 4. december 2018
kl. 09:00 - 16:00
Aarhus Universitet, Aulaen, Nordre Ringgade 4, bygning 1412
##humanhealth
Thursday December 7th 2017
10:00 am - 15:45 pm
Aarhus University, Nordre Ringgade 4, building 1412
##humanhealth

Program

Programmmet opdateres løbende, der bør tages forbehold for ændringer.

Velkomst
09:0009:00 am
Ankomst, morgenmad og netværk
10:0010:00 am
VelkomstVed Hanne Roed (Region Midtjylland), Anne Marie Pahus (Arts) og Lise Wogensen Bach (Health)
10:30 am
Introduktion til dagen ved konferencevært Anna Porse
10:30 am
Fællessang med Frans Bak og indslag med Lungekor v. Camilla Dayyni
Keynote
10:30
KeynoteSunde sjæle, sunde legemer, sunde samfund v/ Tor Nørretranders, Faglitterær forfatter og samfundstænker
Sessioner: Vælg mellem disse tre sessioner
11:151:30 pm
Human Insight
Menneskecentrerede teknologiske løsninger, kræver forståelse for det hele menneske. Hvilke menneskelige indsigter har vi brug for? Og kræver det nye metoder og processer for at opnå de indsigter? Hvordan sikrer vi, at både politikere, startups, udviklere, ingeniører og alle andre, baserer deres udviklingsprocesser på indsigt og forståelse for dem, der skal bruge løsningen? (Denne session foregår på engelsk)

Talere: Henrik Schødts, Jacob Høy Berthelsen og Franziska Kirstein
Moderator: Christian Lausten

11:151:30 pm
Human Tech
Hvordan sikrer vi, at nye teknologier, digitale løsninger og datadrevne platforme udvikles med mennesket for øje og som redskaber, der tjener samfundet og fællesskabets interesser? Og hvordan kan disse nye sundhedsteknologiske løsninger se ud?

Talere: Peter Gall Krogh, Olav Bjørn Petersen og Adrian Young-San Roessler
Moderator: Maria Schwarz

11:151:30 pm
Human Creativity and Culture
Sundhedssektoren har fået øjnene op for de kreative og kulturelle discipliner som en del af løsningen: KOL kor, guidet fælleslæsning som anerkendt metode, animeret patientkommunikation og indbygget kunst i de nye hospitalsbyggerier. Men hvordan forløser vi potentialet i at lade de kreative og kulturelle discipliner spille en større rolle i sundhedssektoren? Hvilken værdi skaber kreative og kulturelle sundhedsløsninger og hvordan går det fra gimmick til gevinst?

Talere: Mette Steenberg, Frans Bak og Anders Nejsum
Moderator: Helle Nysted Andersen

12:30
Frokost i Stakladen
Pop-up oplæg i Mogens Zielerstuen v/ Kristian Teglkamp, Chef for Sundhedsteamet, Den Kongelige Danske Ambassade Beijing: Stor Større Kina – Trends og Tendenser i Kinas sundhedsreform
Keynote
13:3010:40 am
KeynoteFilosofi og sygdom v/ Havi Carell, Professor i filosofi, University of Bristol
Havi deltager via en videoforbindelse
14:00
Åndedrag v/ Helga Halkjær, Resilio
Keynote
14:15
KeynoteSamtale: Litteratur, kunst og kultur som vigtige elementer i menneskers helbred og sundhed v/ forfatter Ida Jessen & journalist Michael Bach Henriksen
Pause
14:5010:40 am
Kunst-pause v/ Sarah Schorr
Keynote
15:0510:40 am
KeynoteCreative Placehealing: Using Arts, Culture and the Creative Industries to Re-imagine Health Innovation in Populations v/ Theo Edmonds, medstifter af IDEAS xLAB og professor ved University of Louisville School of Public Health & Information Science
Opsamling og afrunding
16:002:20 pm
Fernisering med bobler og kage i Vandrehallen